KOSTEN / SUBSIDIE

Monteur metalen gevels en daken

OVERZICHT VAN DE SUBSIDIEREGELING

Vergoedingen en subsidies voor MBO Vakopleiding Monteur Metalen Gevels en Daken (MBO 2 niveau, BBL 2 jaar) (1):

€ 12.700
  Brutoprijs MBO Vakopleiding Monteur Metalen Gevels en Daken (MBO 2 niveau, BBL 2 jaar). Dit is inclusief lesgelden van het ROC, lesmateriaal, kosten VCA-diploma, kosten Hoogwerkers certificaat en kosten van het examen. Het bedrag wordt in vier termijnen geïnd.
Bij meer dan één aanmelding per bedrijf wordt voor iedere volgende aanmelding een korting van € 1.500 gegeven.

Subsidies:
– Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking (OOM) (voor bij OOM aangesloten bedrijven)
2 jaar à € 2.500 + diplomabonus van € 1.000
N.B. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 geldt een andere regeling. Voor de meest recente regelingen met betrekking tot de subsidies die door het OOM worden verstrekt, verwijzen wij u naar de site van het OOM: Klik hier.

–  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2)
€ 2.700 per jaar Fiscale Subsidieregeling Praktijkleren
Let op: dit is het maximale bedrag. Dit kan lager uitvallen. Voor de meest recente regelingen met betrekking tot de subsidies die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden verstrekt, verwijzen wij u naar de site van RVO.

 

1) Erkenning als leerbedrijf is een voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidies. Voor meer informatie over erkenning als leerbedrijf verwijzen wij naar SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven: Klik hier voor de website.

2) De WvA (Wet Verminderde Afdracht) is per 2014 vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren. Hoe hoog dit subsidiebedrag is hangt af van de hoeveelheid bedrijven die hier gebruik van maken. Jaarlijks wordt per sector op basis van het beschikbaar gestelde budget en het aantal leerwerkplaatsen het normsubsidiebedrag bepaald. Er geldt een maximale vergoeding van € 2.700 per jaar. Wanneer er veel aanspraak gemaakt wordt op de ‘subsidiepot’, kan het zijn dat bedrijven naar rato minder krijgen uitgekeerd. Iedere werkgever die voldoet aan de voorwaarden ontvangt per sector subsidie in verhouding tot de periode waarin de werkgever in het studiejaar begeleiding heeft verzorgd. De subsidie kan achteraf, na afloop van het schoolkalenderjaar, worden aangevraagd.  Op dat moment wordt bekeken hoeveel subsidie uitgekeerd wordt. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL) voert de regeling uit. De aanvraag over het studiejaar 2017-2018 kan vanaf 2 juni 9.00 uur tot uiterlijk 17 september 2018 17.00 uur worden ingediend via het e-Loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor de aanvraag heeft u in eerste instantie uitsluitend de gegevens van de praktijkovereenkomst nodig. Let op: voor een rechtsgeldige ontvangst van de subsidie moet u ook aan de subsidievoorwaarden, aanwezigheidsregistratie en administratievoorwaarden voldoen. De aanwezigheidsregistratie van de lessen ontvangt u tijdig via MetaalTech. De praktijkovereenkomst ontvangt u via het ROC-MN.

Voor meer informatie over de Subsidieregeling Praktijkleren verwijzen wij naar deze link.

 Kortom
Onder de huidige subsidieregelingen kan de brutoprijs van deze opleiding van € 12.700 grotendeels worden gesubsidieerd, mits aan de bijbehorende voorwaarden wordt voldaan en de regelingen niet wijzigen. Bovenstaande subsidieregelingen zijn actuele regelingen en kunnen aangepast worden door de uitkerende instanties. MetaalTech maakt daarom een voorbehoud voor eventuele wijzigingen en aan bovenstaand overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Voor details van deze regelingen verwijzen wij u graag naar de websites van het OOM (www.oom.nl) / Klik hier en van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Klik hier voor de website) .

Metaaltech gebruikt cookies voor optimale werking van de website
Wilt u meer weten over het gebruik van cookies binnen deze website? Lees onze cookie policy.