Subsidie MBO opleiding

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking (OOM)

2 jaar à € 2.300 per jaar (basisbijdrage)

Voor de meest recente regelingen met betrekking tot de subsidies die door het OOM worden verstrekt, verwijzen wij u naar de site van het OOM

Meer informatie & voorwaarden

Subsidie MBO opleiding

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

€ 2.700 per jaar (maximaal) Subsidieregeling Praktijkleren

Let op: dit is het maximale bedrag. Dit kan lager uitvallen. Voor de meest recente regelingen met betrekking tot de subsidies die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden verstrekt, verwijzen wij u naar de site van RVO.

Meer informatie & voorwaarden

Subsidiemogelijkheden cursussen

€ 12.700 Brutoprijs MBO Vakopleiding Monteur Metalen Gevels en Daken (MBO 2 niveau, BBL 2 jaar). Dit is inclusief lesgelden van het ROC, lesmateriaal, kosten VCA-diploma, kosten Hoogwerkerscertificaat en kosten van het examen. Het bedrag wordt in 4 termijnen geïnd.

Subsidies mogelijk via het OOM Scholingsfonds en de Subsidieregeling Praktijkleren.

Bij meer dan één aanmelding per bedrijf wordt voor iedere volgende aanmelding een korting van € 1.500 gegeven.

Onder de huidige subsidieregelingen kan de brutoprijs van deze opleiding van €12.700 grotendeels worden gesubsidieerd, mits aan de bijbehorende voorwaarden wordt voldaan en de regelingen niet wijzigen. Bovenstaande subsidieregelingen zijn actuele regelingen en kunnen aangepast worden door de uitkerende instanties. MetaalTech maakt daarom een voorbehoud voor eventuele wijzigingen en aan bovenstaand overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Voor details van deze regelingen verwijzen wij u graag naar de websites van het OOM en van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Financieel aantrekkelijk

Voorwaarden voor subsidie

Erkenning als leerbedrijf door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, SBB, is een voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidies. Voor meer informatie over erkenning als leerbedrijf verwijzen wij naar SBB.

De hoogte van het subsidiebedrag van de Subsidieregeling Praktijkleren is afhankelijk van het aantal bedrijven dat hier gebruik van maakt. Jaarlijks wordt per sector op basis van het beschikbaar gestelde budget en het aantal leerwerkplaatsen het maximale subsidiebedrag bepaald. Er geldt voor het schooljaar 2019-2020 een maximale vergoeding van € 2.700. Wanneer er veel aanspraak wordt gemaakt op de ‘subsidiepot’ kan het zijn dat bedrijven naar rato minder krijgen uitgekeerd. Iedere werkgever die voldoet aan de voorwaarden ontvangt per sector subsidie in verhouding tot de periode waarin de werkgever in het studiejaar begeleiding heeft verzorgd. De subsidie kan achteraf, na afloop van het schoolkalenderjaar, worden aangevraagd. Op dat moment wordt bekeken hoeveel subsidie uitgekeerd wordt.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit. De aanvraag over het studiejaar 2019-2020 kan vanaf 2 juni 9.00 uur tot uiterlijk 16 september 2020 17.00 uur worden ingediend via het e-Loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor de aanvraag heeft u in eerste instantie uitsluitend de gegevens van de Prakijkovereenkomst nodig.

Let op
Voor een rechtsgeldige ontvangst van de subsidie moet u ook aan de subsidievoorwaarden, aanwezigheidsregistratie en administratievoorwaarden voldoen. De aanwezigheidsregistratie van de lessen ontvangt u tijdig via MetaalTech. De Praktijkovereenkomst ontvangt u via het ROC Midden-Nederland.

 

Voor meer informatie over de Subsidieregeling Praktijkleren verwijzen wij naar RVO.nl

SBB Erkend Leerbedrijf

Subsidieregeling Praktijkleren

Heeft u vragen over de subsidie mogelijkheden?

 • Hoe hoog kan de subsidie zijn?

  De hoogte van het subsidiebedrag van de Subsidieregeling Praktijkleren is afhankelijk van het aantal bedrijven dat hier gebruik van maakt.

  Bekijk de voorwaarden.

 • Wanneer kan de subsidie aangevraagd worden?

  De subsidie kan achteraf, na afloop van het schoolkalenderjaar, worden aangevraagd. Op dat moment wordt bekeken hoeveel subsidie uitgekeerd wordt.

  Bekijk de voorwaarden

 • Waar kan ik de subsidie aanvragen?

  Subsidies kunnen aangevraagd worden via het OOM Scholingsfonds en de Subsidieregeling Praktijkleren.

  Voor details van deze regelingen verwijzen wij u graag naar de websites van het OOM en van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Of neem contact op