Dumebo DWS en Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies zijn een samenwerkingsverband aangegaan voor
het verzorgen van opleidingen voor de metaalbouwbranche onder de naam MetaalTech.

Vakopleiding Monteur Metalen Gevels en Daken Dumebo DWS

MetaalTech verzorgt gezamenlijk met het Tech College van het ROC Midden-Nederland de vakopleiding.
De Vakopleiding Monteur metalen gevels en daken is een door de minister erkende duale MBO vakopleiding.
De deelnemer verwerft na de vakopleiding en na het voldoen aan de exameneisen en proeven van
bekwaamheid het officiële MBO-diploma Monteur metalen gevels en daken.

Nieuwe vakmensen voor metalen dak- en gevelbranche

 

Een deel van de geslaagde monteurs met hun diploma

Sinds 2012 wordt bij het Tech College van het ROC Midden-Nederland in Nieuwegein de MBO Vakopleiding Monteur Metalen Gevels en Daken gegeven. Inmiddels zijn vijf leergangen met succes afgesloten en is in september 2017 de huidige leergang van start gegaan. De eerstvolgende opleiding start september a.s. De tweejarige opleiding is ontwikkeld door Dumebo DWS en Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies.

De branchevereniging voor de verwerkers van metalen gevels en daken heeft deze opleiding ontwikkeld, zodat de jonge generatie het vakmanschap beheerst om een gebouw te voorzien van een kwalitatief goed dak en kwalitatief goede gevel. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van gebouwen, zoals verhoogde isolatiewaarden. Maar ook de technische ontwikkelingen van materialen geven de verwerkers van metalen daken en gevels betere mogelijkheden om een kwalitatief beter gebouw te maken. “De opleiding borgt het vakmanschap, levert een meerwaarde op voor zowel werkgever, werknemer als opdrachtgever en speelt in op vakkennis over de systemen van toeleveranciers en op innovaties”, aldus de branchemanager Dumebo DWS. “Goed opgeleide medewerkers met kennis van zaken, die beschikken over de juiste vaardigheden, zijn noodzakelijk om faalkosten te verminderen.
De theoretische kwaliteit, zoals beschreven in de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken,
kan door deze vakmensen toegepast worden op de bouwplaats.”

 

 

Gevelmontage is vakmanschap!

WIL JE WERKEN IN DE BRANCHE VOOR METALEN GEVELS EN DAKEN?
Jouw (toekomstige) werkgever informeert je graag over de mogelijkheden binnen zijn bedrijf.

Lees verder

BENT U ALS WERKGEVER GEÏNTERESSEERD IN HET AANBIEDEN VAN DEZE OPLEIDING?
Uw werknemers verwerven de benodigde vakkennis zowel in theorie als in praktijk in
diverse lesmodules.

Lees verder

STALEN VAKKENNIS VOOR METALEN
GEVELS EN DAKEN OP NIVEAU

ZIE HIER EEN DIAPRESENTATIE VAN DE OPLEIDING

In de bouw wordt veel gebruik gemaakt van  metalen gevels en daken. De kwaliteit en levensduur van gebouwen die met metalen gevels en daken zijn gebouwd, zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van de montage. De kwaliteit van de montage is sterk afhankelijk van de vakkennis van monteurs. Goed opgeleide medewerkers met kennis van zaken, die beschikken over de juiste vaardigheden zijn derhalve een must.

De toeleveranciers van materialen voor metalen gevels en daken stellen eisen aan de montage van hun systemen, die gemonteerd moeten worden conform deel 2 van de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken.
Ook opdrachtgevers eisen in hun opdracht of bestek dat de gevel of het dak wordt opgeleverd op basis van de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken. Daarvoor is echte vakkennis noodzakelijk.

Dumebo DWS, de branchevereniging van verwerkers van metalen gevels en daken, heeft daarom in samenspraak met MDG, de vereniging toeleveranciers metalen dak- en gevelmaterialen en met Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies de BBL-opleiding Monteur Metalen Gevels en Daken ontwikkeld. Een volwaardige en kwalitatief hoogstaande opleiding op MBO 2 niveau, die volgens het principe “werken en leren” in samenwerking met het Tech College van het ROC Midden-Nederland in Nieuwegein wordt gegeven. De opleiding is erkend door het ministerie van OCW.

De brutoprijs van de opleiding bedraagt € 12.700,00 per leerling. Dit bedrag wordt in vier termijnen in rekening gebracht. Bij meer dan één aanmelding per bedrijf wordt voor iedere volgende aanmelding een korting van € 1.500 gegeven.
Omdat voor het opleiden van personeel ruime subsidies beschikbaar zijn, kan de netto-investering voor de werkgever minimaal zijn. Meer informatie hierover vindt u onder KOSTEN / SUBSIDIE.

De volgende bedrijven verlenen medewerking aan de Vakopleiding:

download (1)

Metaaltech gebruikt cookies voor optimale werking van de website
Wilt u meer weten over het gebruik van cookies binnen deze website? Lees onze cookie policy.