CURSUSSEN

Monteur metalen gevels en daken

Cursus Metalen gevels en daken – theorie

. 6 cursusdagen
. op locatie in Utrecht of in company
. € 1.985,00 excl. BTW en inclusief examen

Inhoud cursus:
Tijdens deze cursus wordt met betrekking tot metalen gevels en daken aandacht besteed aan onder meer de volgende
onderwerpen:
– Statica;
– Duurzaamheid;
– Water- en winddichtheid;
– Warmte- en vochthuishouding;
– Constructiesystemen en detailleringen.

Bestemd voor:
 – Gevel en/of dakenbouwers (verkopers, werkvoorbereiders,
tekenaars, constructeurs, projectleider, uitvoerders);
– Leveranciers van gevel- en dakproducten;
– Architectenbureaus en bouwkundige adviesbureaus;
– Opdrachtgevers en aannemingsbedrijven;
– Bouwkundige diensten.

Opfriscursus Metalen gevels en daken – theorie

. 4 lessen (2 cursusdagen)
. op locatie in Utrecht of in company
. € 795,00 excl. BTW

Inhoud cursus:
Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van metalen gevels en daken, gestuurd door de markt, de regelgeving en technische innovaties. Bijvoorbeeld Private kwaliteitsborging, luchtdichtbouwen, Rc > 4,5 m² K/W (gevels), sandwichpanelen waarop uiteenlopende gevelafwerkingen worden aangebracht (zogenaamde carriersystemen) en bindende Europese regelgeving.

Bestemd voor:
– Oud-cursisten van de cursus Metalen gevels en daken – theorie;- Iedereen die (bijna) dagelijks met metalen gevels en daken bezig is en voor wie het van belang is op de hoogte te zijn en te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van techniek, markt en regelgeving in relatie tot dit type gevels en daken.

Cursus Metalen gevels en daken – praktijk

. 9 lessen (dagdelen) van drie uur plus een examen
. op locatie in Utrecht of in company (groepsgrootte 8 – 15 personen)
.  € 875,00 excl. BTW en inclusief examen

. Inhoud cursus:
  De doelstelling van deze cursus is:
– Uitvoerenden op de bouwplaats inzicht verschaffen in achtergronden van gekozen materialen, opbouwen, oplossingen en detailleringen;
– Ervoor zorg te dragen dat uitvoerenden in staat zijn tekeningen correct te lezen en maten correct uit te zetten;
– Uitvoerenden te instrueren over eenduidige, correcte en branche breed te accepteren montage instructies;
– De kwaliteit van montagewerkzaamheden te verhogen;
– Van beplatingsmonteur een erkend vak te maken;
– Uitvoerenden bewust te maken van risico’s van afwijken van tekeningen en/of van materiaalgebreken en/of montagefouten.

. Bestemd voor:
– Uitvoerenden op de bouwplaats: voormannen, monteurs en aankomend monteurs.

Voorman cursus Metalen gevels en daken

. 5 lessen (dagdelen) van drie uur plus een examen
. op locatie in Utrecht of in company (groepsgrootte 8 – 15 personen)
. € 695,00 excl. BTW (€ 550,00 excl. BTW voor Dumebo DWS leden)

. Doelstelling:
  Tijdens deze cursus wordt onder meer aandacht besteed aan:
– Projectbewaking (leidinggeven);
– Kwaliteitsrichtlijn metalen gevels en daken;
– Montage sandwichpanelen, horizontale buitenbeplating, (fels)daken etc.;
– Maatvoering (werken met laser, theodoliet en waterpasinstrument);
– Bespreking/uitwerking cases (probleemprojecten).

. Bestemd voor:
– Medewerkers die voorman zijn of deze functie in de toekomst krijgen.

Cursus Praktisch Detailleren voor metalen gevels en daken

. 1 lesdag
. ROC Nieuwegein (praktijklokaal)
. € 325,00 excl. BTW

. Doelstelling:
Tijdens deze cursus worden praktijksituaties inzichtelijk en duidelijk gemaakt, waardoor de cursisten beter in staat zullen zijn om kritische, praktische vraagstukken op een juiste en vooral ook maakbare wijze op te lossen. Tijdens de cursus worden ook enkele praktische handelingen uitgevoerd.

. Bestemd voor:
Iedereen die (bijna dagelijks bezig is met ontwerp en voorbereiding en/of begeleiding van projecten met metalen geels en daken, voldoende theoretische kennis hebben, maar in principe (te) weinig kennis hebben van praktijksituaties en de daarbij behorende (on) mogelijkheden.

Cursus Brandveiligheid van Metalen Dak- en Gevelsystemen 20 juni 2019

. 1 cursusdag (twee dagdelen)
. € 375,00 excl. BTW

. Inhoud cursus:
In deze cursus wordt aandacht besteed aan brandgedrag en branduitbreiding voor gevels en daken (diverse opbouwen). Achtergrond van de eisen en toepassing ervan, inclusief details van knelpunten en oplossingen.
Ook wordt aandacht besteed aan het op een juiste wijze uitvoeren van aansluitingen tussen brandwerende wanden/vloeren en de gevels/daken. Aan de hand van een opdracht tijdens de cursus kunt u de opgedane kennis toepassen.

De cursus zal donderdag 20 juni 2019 worden gegeven bij MetaalTech te Utrecht.

.De cursus zal doorgang vinden bij minimaal 10 cursisten en er kunnen maximaal 15 cursisten deelnemen.
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@metaaltech of contact op te nemen met Willemieke Hernaus, 030 3032650

Nadere informatie kunt u opvragen via info@gevelsendaken.nl

 

Metaaltech gebruikt cookies voor optimale werking van de website
Wilt u meer weten over het gebruik van cookies binnen deze website? Lees onze cookie policy.